Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

12. juuni 2010: Ümarlaual võeti vastu Üksmeele manifest

Iseseisvuslaste ümarlauaga seotud organisatsioonid sõnastasid laupäeval tuule ja vihmahoogude keskel üldised koostööpõhimõtted. Üksmeele manifestiks nimetatud tekstile kirjutasid alla Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu, vastupanuliikumine ERSP, Õnnelike Inimeste Erakond, Eesti Rahvusarengu Instituut, Kodanike Kaitsekoda ja Akadeemiline Mälestuskeskus Hereditas.

Üksmeele manifest

Kutsume kõiki kodanikke järgima 1918. aastal rajatud Eesti Vabariigi aateid.

Me taotleme Eesti NSV järjepidevusmoodustise ehitamise peatamist ja Eesti omariikluse taastamist õigusliku järjepidevuse alusel. Me ei soovi enam valitsema kvislingeid ja kollaborante, kes pole kahetsenud enda okupatsiooniaegse käitumise isamaavaenulikkust, rahvuskuuluvuse mahasalgamist, iseseisvuse hülgamist ja omariikluse eitamist.

Kui suudame tegutseda ühiselt, saavad meist taas oma maa peremehed. Meie kohustus on tagada Eesti edenemine kolmes suures valdkonnas – eestlus aukohale, omariiklus tagasi ja rahva heaolu tõusuteele!

Me astume vastu elujärje mõttetusele, mil noored lahkuvad Eestist ja rahvas kaotab järelkasvu. Jah eesti keelele ja kultuurile, keelemurretele, eestlaste iivet parandavatele programmidele, jah vähemusrahvaste kultuurautonoomiatele, jah sõbrasuhetele soomeugri rahvastega, skandinaavia ja balti rahvastega, jah avatud pilgule maailma kultuuripärandi suunas – see ongi eestlus.

Me astume vastu Eesti kuulumisele üliriikidesse. Jah Eesti ajaloo ausale käsitlemisele ja iseseisvusvõitluse tunnustamisele, jah Eesti saamisele iseseisvaks otsustajaks maailmapoliitikas, jah heale koostööle saatusekaaslastega Kesk- ja Ida-Euroopas ning kõigi teiste sõbralike riikidega – see ongi omariiklus.

Me astume vastu arutule globaliseerumisele ja Eesti jätmisele välisfirmade röövida. Jah hariduse, teaduse, turvalisuse, ühisabi, töökoolituse väärtustamisele, jah mahepõllundusele, keskkonnakaitsele, rahvuslikule pangandusele ja tootmisele – see ongi rahva heaolu.

Riigi kohustus on tagada Eesti terviklikkus kolmes valdkonnas: kultuuri, territooriumi ja majandusruumi terviklikkus. Me vajame riiki selleks ja ainult selleks, et olla vabad muude maailma rahvaste kõrval, säilitada oma elutunnetus ning jääda eestlasteks.

Eesti kodaniku kohustus on toimida sihikindlalt ja kõlbeliselt kolmes valdkonnas: tagada eestlus ehk eesti rahvuse järjepidevus, tagada omariiklus ehk Eesti riiklik iseseisvus ning tagada heaolu ehk loodus- ja alahoidlik majapidamine.

Kutsume mõtlevaid kodanikke, rühmitusi, liikumisi ja erakondi ületama killustatust ning võtma endale vastutus Eesti tuleviku eest. Meist igaühe väärtust mõõdab see, kuidas aitame oma tegudega kindlustada ühist edasikestmist rahvana ja riigina!

Iseseisvuslaste ümarlaud,
12. juuni 2010

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri