Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

12. juuni 2010: Vabaduspartei aatekava

ERSP ühenduse esitatud tekstist sai 12. juuni suurkogul erakonna Vabaduspartei-PK Aatekava, mis on allpool avaldatud.

ENESEMÄÄRATLUS
Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud ja K. Pätsi, J. Uluotsa, O. Tiefi jt poolt juhitud Põllumeeste Kogu ning nõukogude okupatsioonivõimu poolt vägivaldselt likvideeritud samanimelise erakonna õigusjärglaseks.
Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu on eestluse aateid kandev erakond, mille eesmärk on Eesti Vabariigi arendamine ja hoidmine järjepidevusel põhineva rahvusriigina.
Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu toetab eraomandit ja isiklikku algatust ning taotleb sotsiaalse turumajandusega õigusriiki, mis on rajatud õiglusele, vabadusele ja seadustele, peab au sees isiklikku vastutust, poliitilist väärikust ja solidaarsustunnet, austab kodanikuõigusi ning tagab eestlaste kui põhirahvuse edasikestmise.

PÕHISEISUKOHAD
1) Tugineme järjepidevusele 1918-1940 Eesti Vabariigiga ja tegutseme Eesti iseseisvuse taastamise nimel.
2) Lähtume Eesti rahvuslikest huvidest ja geopoliitilisest asendist ning lubame Eestil kuuluda ainult neisse rahvusvahelistesse liitudesse, mis ei takista iseseisvust.
3) Rajame haldus- ja valitsemissüsteemi kodanike osalusele ning asendame haldusvõimu kartellimehhanismid rahva võimule toetuva seadusandlusega.
4) Arendame välja vastupanuvõimelise riigikaitse.
5) Tagame riigis õiguskorra ja kodanike turvatunde.
6) Säilitame esivanemate pärandit ja paikkondlikke traditsioone ning hoiame hariduse ja kultuurielu kõrget taset.
7) Peame hädavajalikuks rahvusliku maailmavaate aussetõstmist ühiskonnas ja eesti rahva jätkusuutlikkust tulevikus.
8) Kindlustame kõigile ühiskonnaliikmetele võrdse kohtlemise ja võrdsed võimalused ning väärtustame kodanike tervist.
9) Tõstame esiplaanile loodus- ja alalhoidliku elulaadi.
10) Kujundame tingimused heal järjel rahvuslikuks majanduseks.
11) Loome eeldused edukaks talupidamiseks ja maapiirkondade iseseisvaks toimimiseks.
12) Taastame Eesti riikliku raharingluse.

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri