Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

18. jaanuar 2012: Vabaduspartei õnnitles Hiina Vabariigi presidenti valimisvõidu puhul


Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu kiirlaenraha.ee saatis õnnitluse Hiina Vabariigi presidendiks tagasi valitud Ma Ying-jeoule.

Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »

31. august 2011: Vabaduspartei: Liikmete tagaselja kustutamine on seaduserikkumine

Adressaat: Hando Kruuv, Rein Koch, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, Valdo Paddar, Ants Seim, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu (Tartu Maakohtu registriosakonna tahtel registrisse kantud juhatus)

Koopia: Riigikohus, Tartu Ringkonnakohus, Justiitsministeerium, Õiguskantsler, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Harju Maakohtu registriosakond, registrist kustutatavad Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu liikmed
Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »

12. august 2011: Vabaduspartei juhatuse ettepanek registritoimingute kohta

Adressaat: Hando Kruuv, Rein Koch, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, Valdo Paddar, Ants Seim, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu (Tartu Maakohtu registriosakonna tahtel registrisse kantud juhatus)

Koopia: Riigikohus, Tartu Ringkonnakohus, Justiitsministeerium, Õiguskantsler, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Väikelaen Harju Maakohtu registriosakond
Loe edasi »

1 kommentaar »

8. august 2011: Vabaduspartei märgukiri kõrgema kohtuvõimu mittetoimimisest

Vabaduspartei juhatus saatis Riigikohtule ja Tartu Ringkonnakohtule märgukirja “Kõrgema kohtuvõimu mittetoimimisest Tartu maakohtu registriosakonna tegevuse näitel”.
Loe edasi »

2 kommentaari »

18. aprill 2011: Vabaduspartei saatis tervituse erakonnale Põlissoomlased

Vabaduspartei saatis suurele sõsarparteile teisel pool Soome lahte – erakonnale Perussuomalaiset tervituse valimisvõidu puhul.

Loe edasi »

6 kommentaari »

16. aprill 2011: Iseseisvuslaste ümarlaua pöördumine kaitseminister Mart Laari poole

Pöördume konkreetselt Teie poole, kuna Raadi ühishaua kui sõjahaua problemaatika kuulub kaitseministeeriumi haldusalasse, Tartu linnale saadetud ettepanekud ei ole andnud loodetud tulemusi, ning ka seetõttu, et olete tegelenud metsavendluse ajalooga.

Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »

8. märts 2011: Riigikogu liikmel puudub töökohustus ja teised kampaaniajäreldused

Kasutades valimiskampaania näol avanenud võimalust, uuris Vabaduspartei teabetoimkond loomuliku keskkonna tingimistes valimiskandidaadi ja Riigikogu saadiku õigusi. Teavet koguti aktiivset kampaaniat tegeva erakonnaliikme Valdo Paddari põhjal, kes kuulus mitmesugustesse riskigruppidesse, nagu üksikkandidaat, invaliid, natsionaalsotsialist, võlgnik. Kampaaniat rahastas ta ühel jaanuariööl kasiino WC-d külastades saadud 150 tuhande krooniga. Erakonna juhatus kuulutas ta oma avalikuks lemmikuks. Kandidaadi valimistulemuseks kujunes 310 häält.
Loe edasi »

1 kommentaar »

4. oktoober 2010: Ümarlaud saadab Tartu võimudele Raadi rahvaküsitluse kokkuvõtte

Kui 9. mail 2010 toimus Raadi pargis vaatamata protestidele järjekordne Punaarmee pooldajate miiting, algatasid Eesti iseseisvust pooldavad organisatsioonid samal päeval ka rahvaküsitluse. Küsiti, milline saatus peaks olema punamemoriaalil, mis püstitati okupatsioonivõimude poolt Raadi parki ning kannab praegugi veel selgitavat tahvlit “1941 Suur Isamaasõda 1945 / oma kaitsjaid ja vabastajaid – kõigi NSV Liidu rahvaste poegi – mälestab tänulik Tartu ajast aega”.

Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »

12. juuni 2010: Vabaduspartei aatekava

ERSP ühenduse esitatud tekstist sai 12. juuni suurkogul erakonna Vabaduspartei-PK Aatekava, mis on allpool avaldatud.
Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »

12. juuni 2010: Ümarlaual võeti vastu Üksmeele manifest

Iseseisvuslaste ümarlauaga seotud organisatsioonid sõnastasid laupäeval tuule ja vihmahoogude keskel üldised koostööpõhimõtted. Üksmeele manifestiks nimetatud tekstile kirjutasid alla Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu, vastupanuliikumine ERSP, Õnnelike Inimeste Erakond, Eesti Rahvusarengu Instituut, Kodanike Kaitsekoda ja Akadeemiline Mälestuskeskus Hereditas.
Loe edasi »

Ole esimene kommenteerija »