Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

Vabariigi Presidendi eriõigusel antud otsuse kava nr. 1

Vabariigi Presidendi otsus nr. …

„…“ ………… ……

Lugeda pärast 21. juunit kuni käesoleva otsuse andmiseni Peaministrite poolt Vabariigi Presidendi ülesandeis toimunud teenetemärkide annetamine mitte toimunuks.

Erandina, kui teenetemärgi annetamise aluseks olnud Eesti riigile ja rahvale osutatud teened on vaieldamatud ja teenetemärgi annetamine tegelikult aset leidnud, võib Vabariigi Presidendi otsusega selliseid teenetemärkide annetamisi verifitseerida. Teenetemärgi annetamise kuupäevaks loetakse sel juhul originaalse Vabariigi Presidendi otsuse andmise kuupäev. Uusi teenetemärke ja diplomeid ei anta.

Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis.

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri